Divina Natura
DIVINA NATURA
DIVINA NATURA

Udruga za zaštitu i promociju prirodne i kulturne baštine

Society for the Protection and Promotion of Natural and Cultural Heritage

20350 Metković,  Kralja Zvonimira 7,    e-mail: divina-natura@hi.t-com.hr

Zajedno za očuvanje prirode
 
  • okupljanje članova u svrhu rada na zaštiti okoliša, prirodnih vrijednosti i vodnih dobara; očuvanja kulturnog nasljeđa te promocije održivog razvitka
  •  organiziranje akcija, istraživanja i aktivne zaštite prirodne i kulturne baštine RH
  • edukacija članstva i javnosti o smjernicama održivog razvitka lokalnih zajednica
  • planiranje i provođenje projekata istraživanja zaštite prirode i okoliša, potrebe očuvanja krajobraza, posebnosti flore i faune te jedinstvenosti prirodnog okruženja
  • organiziranje javnih predavanja, radionica te stručnih seminara o održivom razvoju uključujući područja turizma, poljoprivrede, ribarstva, ambijentalnih naselja te izvorne tradicije ruralnih sredina
  • unapređivanje rada među članovima na razvoju međuljudskih odnosa, suradnja sa sličnim udrugama te višim institucijama u zemlji i inozemstvu u cilju napretka Udruge i članstva.